אודות - מידע בדבר זכויות נכים

באתר זה ברצוננו לרכז קישורים למידע הקשור לזכויות הנכים כמענה לצרכים של הבוגרים העובדים והנמצאים בתכנית ההשמה התעסוקתית כמו גם בוגרים אחרים של "בית הגלגלים".


זכויות הנכים באות לידי ביטוי בחוקים ובתקנות המצויים בתחומי קצבאות ביטוח לאומי,שיקום מקצועי, נגישות, ניידות, זכויות בעבודה ואחרים.

 

 

האתרים העוסקים, בין היתר, בזכויות נכים בישראל הם:

 

 

 

 

 • המוסד לביטוח לאומי מפעיל אתר באינטרנט: www.btl.org.il. באתר זה ניתן למצוא את המידע בנושאי גמלאות של נכות כללית, שירותים מיוחדים, ניידות ושיקום.
 • ניתן גם לקבל מהמוסד לביטוח לאומי את הספר " זכויות אנשים עם מוגבלויות בישראל" מדריך- תשס"ז 2007.
 • מספר ארגונים עוסקים בנושאי זכויות והם: נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים www.justice.gov.il.
 • הורים בקשר- הפורטל של המשפחות המיוחדות:  www.horimbekesher.co.il
 •  
 • נגישות ישראל לקחה על עצמה לטפל בכלל נושאי הנגישות באספקטים שונים של החיים.אתר העמותה מרכז רשימת חוקים באים לדאוג לזכויות נכים www.aisrael.org.
 • ארגון בזכות- המרכז לזכויות אנשים עם מוגבלויות ופועל למען קידום שוויון www.bizchut.org.il.
 • כל המגיע לאנשים עם מוגבלות - גופנית ונפשית: החל מציוד ועד הקלות, הנחות ופטורים - www.myrights.co.il
 • עמותת פעמונים - למידה של ניהול תקציב המשפחה טלפון 02-9975577 פקס 02-9975567
  info@paaminim.com, beit_el@paaminim.com