פעילויות - בוגרים

מסלול בוגרים- אופק לעתיד

 

בוגרים צעירים עם מגבלה פיזית מולדת  כתוצאה ממחלות שריר, עצב ושלד יוצאים עם סיום לימודיהם ממסגרות החינוך המיוחד והחינוך הכללי, בהן זוכים לתשומות כוללניות, ולמסגרת התייחסות חברתית מידית, אל תוך 'וואקום' קהילתי.  היציאה לחיים עצמאיים כבוגר צעיר, מחייבת שירותים מגשרים ומלווים לתהליך השילוב בקהילה. התהליך מחייב הקניית מיומנויות, ליווי פסיכוסוציאלי, ליווי לשירותים קהילתיים וסיוע בגיבוש רשת חברתית בקבוצת השווים.

בית הגלגלים מפעיל ומפתח למעלה מעשור שירותים עבור בוגריו. התוכניות השונות הן מענה לצורכי הבוגרים, כפי שבוגרי העמותה מגדירים אותם.  אנו מעוניינים לעודד את הבוגרים הצעירים בצעדיהם הראשונים ברכישת מיומנויות וכלים הדרושים לניהול אורח חיים עצמאי בקהילה כבוגרים. במסגרת זו נקדם עידוד יזמות בתחום האישי, התפקודי והמקצועי-תעסוקתי, תוך התנסות עד כדי יציאה מגבולות מוכרים- דוגמת בית ההורים, תוך הכרת המגבלה, באווירה חמה ותומכת.

בכלל מרכיבי התכנית ארבעה עקרונות מרכזיים :

  • על הצטרפות המשתתפים לתכנית להיות מבחירה.
  • התכנית מחויבות באוריינטציה של מעבריות, כאשר התכניות המוצעות נדרשות להיות מוגדרות בזמן, לצורך הפחתת תלות במסגרות סמי- כוללניות. 
  • התכנית תקדם מיטביות באיכות חיים, ותשאף לקדם את הבוגר בשדות התוכן הבאים: העשרת חיי הפנאי והקשרים החברתיים , רכישת השכלה על תיכונית, פיתוח קריירה, קידום בריאות, מיומנויות ניהול פיננסי, מיומנות סנגור עצמי, עצמאות בדיור.
  • התכנית תקדם אינטגרציה חברתית ושילוב הפוך, של אנשים עם מגבלה ואנשים ללא מגבלה, ובמקביל יספקו רשת ביטחון חברתית לבוגר ולקבוצת ההשתייכות שלו.

עיקרי התכנית

  • קבוצות כישורי חיים תהליכית – תכנית קבוצתית דו שנתית, בקבוצות של עד 14 בוגרים, בשדות התוכן : הכרות עם עולם הידע, פיתוח מיומנויות בהתנסויות, וכוללת סיורים ביום פעילות . בית הגלגלים מפעיל כיום 5 קבוצות, עם למעלה מ- 70 משתתפים.
  • מועדון חברתי –בית קפה- בניהול הבוגרים ולמענם. מסגרת חברתית תומכת יזמות למפגש פתוח לקהילה - לצורך פנאי, סביבה  מזמינה לחיברות, הובלת יזמות, נופש ואקטיביזם.  כיום פעילים 4 מועדונים המסונפים ל-4 סניפים של העמותה,  הממוקמים במרכזי ערים מרכזיות בכל אזור פעילות.
  • הנחייה אישית - על בסיס מודל מעגל ההפנמה ומודל ההנעה הקוגניטיבי, לכל בוגר יש סומך עמו מקיים מפגשים שבועיים, תחת תכנית אישית משימתית. הסומכים עוברים הכשרה וליווי מקצועי מתמשך. הליווי מטרתו לתרגל, וליישם את התוכנית הקבוצתית, בדגשים אישיים.  כיום פעילים למעלה מ- 80 בוגרים, בהנחיה אישית .
  • תכנית התערבות שיקומית- מערכתית והשמה בתעסוקה נתמכת ובשוק הפתוח - ליווי תהליכי אבחונים פסיכודידקטי ותעסוקתי, מיצוי זכאות, שילוב במסגרת שיקום, התערבות הוליסטית מול משפחות הבוגרים, ותיווך לשירותים בקהילה. הרכבת פרופיל תעסוקתי לבוגר ושילוב בהכשרה מקצועית, ליווי להשמה מיטבית של העובד ותמיכה במעביד.  עד כה במהלך עשור, למעלה מ- 110 בוגרים, הושמו בפועל בעבודה בהשמה נתמכת ובשוק החופשי.