מתגלגלים קדימה-מעבר לחיים עצמאיים לבני נוער עם מגבלה פיזית מולדת

מתגלגלים קדימה- תכנית מעבר לחיים עצמאיים לבני נוער עם מגבלה פיזית מולדת

 

בני נוער עם מגבלה פיזית מולדת  כתוצאה ממחלות שריר, עצב ושלד המשולבים בחינוך הרגיל, זוכים להזדמנות חשובה לעמוד בדרישות האקדמיות  עם סיום לימודיהם התיכוניים ולהשתלב במסלולי השכלה ותעסוקה ככל בני גילם.  לדאבתנו,  לא כך הדבר ביחס לכישורים החברתיים, המתפתחים אגב המצאות במצבים חברתיים מורכבים בגיל ההתבגרות.  בשל מגבלתם הפיזית, והעדר נגישות נמנעת מהם הצטרפות לקשת רחבה של התנסויות- חדר המחשבים הלא נגיש, הטיול השנתי שאין דרך שיצאו אליו, שיעורי הספורט והשל"ח שאינם מנת חלקם, ואף פגישות חברתיות אחר הצהריים והצטרפות לתנועות נוער, שבשל תלותם בהוריהם ובתומכים אחרים הן בניידותם והן בתפקוד היום- יומי, נעדרים מהם.   ללא התנסויות אלה,  ומעבר לפערים תפיסתיים- תרבותיים בין המתבגרים ללא המגבלה הנראית ואלה שרואים את מגבלתם-  האחרונים, נידונים להדרה חברתית. תופעה זאת, רק מוסיפה משקל להתמודדות הלא פשוטה עם  היציאה לחיים עצמאיים כבוגר צעיר. ולכן מחייבת שירותים מכשירים, ומנחים לתהליך המעבר. התהליך מחייב הקניית מיומנויות, ליווי פסיכוסוציאלי, ליווי לשירותים קהילתיים וסיוע בגיבוש רשת חברתית בקבוצת השווים.

בית הגלגלים מפעיל ומפתח למעלה מעשור תכניות שיקום עבור חניכיו ובוגריו, המתבססות על איתור צרכים מעמיק, למידה מהשדה ומחקר.  אנו מעוניינים לחזק את בני הנוער בשנים סוערות אלה של גיל ההתבגרות. לאפשר להם מרחב של נפרדות ושייכות בקבוצת השווים לבחינה והגדרה עצמית, לצד עידוד והחשת שילובם בקהילה. לאפשר מורטוריום לבחינת הגבולות האישיים והתפקודיים באווירה ביתית ותומכת. בכלל מרכיבי התכנית חמישה עקרונות מרכזיים :

•  על הצטרפות המשתתפים לתכנית להיות מבחירה.

•  התכנית מחויבות באוריינטציה של מעבריות, ובמיקוד תוצאתי כאשר התכניות המוצעות נדרשות להיות        מוגדרות בזמן, לצורך הפחתת תלות במסגרות סמי- כוללניות. 

• התכנית תקדם מיטביות באיכות חיים, ותשאף לקדם את הבוגר בשדות התוכן הבאים: מיצוי מקסימלי של כישורים לימודיים ותעסוקתיים, עידוד להתנדבות למסלולים התנדבות למען הקהילה – שירות צבאי, לאומי ואזרחי כמיומנות נדרשת וסמל שיוך חברתי, העשרת חיי הפנאי והקשרים החברתיים , רכישת השכלה על תיכונית, פיתוח קריירה, קידום בריאות, מיומנויות ניהול פיננסי, מיומנות סנגור עצמי, עצמאות בדיור.

• התכנית תקדם אינטגרציה חברתית ושילוב הפוך, של אנשים עם מגבלה ואנשים ללא מגבלה, ובמקביל יספקו רשת ביטחון חברתית לבוגר ולקבוצת ההשתייכות שלו.

• התכנית תקדם פיתוח התבוננות מוטת עתיד, תוך אקספלורציה עצמית של החניך ופיתוח תמונת עתיד וקריירה.

עיקרי התכנית

•קבוצות מטרה תהליכית – תכנית קבוצתית תלת שנתית, בקבוצות של עד 14 חניכים, מפגש שבועי, כאשר ההגעה אליו ישירות מבית הספר, הכולל בתוכו פעילות תוכן, התנסות בפועל ביישום מיומנות, תרגול ניהול משק בית, ולינה מחוץ לבית עד למחרת וחזרה ישירה לבתי הספר. סמינר ארצי כל שנה.  בשנת תשע"ה  יפעלו 5 קבוצות עם עד 60 משתתפים.

• הנחייה אישית - על בסיס מודל מעגל ההפנמה ומודל ההנעה הקוגניטיבי, לכל חניך יש סומך עמו מקיים מפגשים חודשיים תחת תכנית אישית משימתית. הסומכים עוברים הכשרה וליווי מקצועי מתמשך. הליווי מטרתו לתרגל, וליישם את התוכנית הקבוצתית, בדגשים אישיים.

• מעבר להתערבות ותמיכה פרטנית בתכנית התערבות שיקומית- מערכתית והשמה בתעסוקה נתמכת ובשוק הפתוח - ליווי תהליכי אבחונים פסיכודידקטי ותעסוקתי, מיצוי זכאות, שילוב במסגרת שיקום, התערבות הוליסטית מול משפחות הבוגרים, ותיווך לשירותים בקהילה. המטרה העיקרית היא לאפשר מעבר חלק למסלולי המשך כבר בגיל 18. 

למידע נוסף ניתן לפנות למשרדי ההנהלה  09-9557999 .