top of page
a group of people on high grounds with a lookout of a beach far away behind them

העמותה שלנו

אודות

מי אנחנו

בית הגלגלים הוא ארגון ארצי לצעירים ובוגרים עם מוגבלות פיזית, הכולל ששה בתים הפתוחים לאוכלוסיות שונות מכל חלקי החברה הישראלית. כל אחד מהבתים מהווה מסגרת חברתית וחינוכית מהנה ומשמעותית שבה מתנסים במגוון כישורי חיים, ובאינטראקציות בינאישיות.

בית הגלגלים מקיים מסגרת רציפה מגיל 9, דרך ההתבגרות ובמהלך הבגרות, עם מגוון תכניות ופעילויות במטרה לאפשר רכישת מיומנויות חברתיות וקידום השתתפות חברתית ואזרחית בכל מעגלי החברה.

להגשמת החזון פועלים, בעשייה משותפת, כ-500 מתנדבים מסורים ומיוחדים, מכל קצוות הארץ וגווני הקשת הפוליטית, החברתית, הדתית והעדתית, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, בעלי מקצוע וסטודנטים שיחד תורמים כ־200,000 שעות התנדבות בשנה. עבור רבים מהמתנדבים בית הגלגלים חשף עולמות שלא הכירו ומשאיר חותם גם לאחר שסיימו את פעילותם בו.

יחד עם צוות המתנדבים, בהנהגת הוועד המנהל ובהדרכת צוות מקצועי, נוטלים צעירינו חלק בפעילות חברתית מגוונת, ככל יתר בני גילם, ובכלל זה מחנות קיץ וטיולים, סדנאות, סופי שבוע, פעילויות הפגה, העשרה ופיתוח מיומנויות, וחוגי אמנות, מוסיקה, עיתונאות תקשורת וטלוויזיה, מחול, בישול, ספורט ועוד.

אנו מלמדים את צעירינו אחריות, עצמאות, טיפוח מנהיגות ונטילת יוזמה, במטרה לסייע להם לעמוד באתגרים והמאבקים הניצבים בפניהם, בעשיית פעולות שעבור רובנו עשויות להיות פשוטות ויומיומיות, אך עבורם מהוות לעיתים מבצע לא פשוט. יחד אנו יוצרים עבורם ואיתם "בית שני" חם, אוהב, שמח ותומך, המתאפיין באווירה של משפחתיות, חדוות יצירה, קבלה, חברות, שותפות, עצמאות, הגשמה עצמית ופריצת גבולות.

אנו מעודדים את בוגרינו להשתלב בעמותה כמדריכים, כעוזרים וכחברי הוועד המנהל, ולהוות מודל ודוגמא לחניכים הצעירים.

חזון העמותה

חזון העמותה

"בית למפגש חברתי לצעירים עם מוגבלות פיזית ומתנדבים מכלל חלקי החברה.

מרחב שוויוני ומסגרת קבוצתית מתמשכת שמאפשרים פיתוח אוטונומיה תוך קידום השתתפות אזרחית ויצירת הזדמנויות שוויוניות."  

(מתוך התכנית האסטרטגית 2017—2022)

מטרות ויעדים

מטרות העמותה

5.

מתן מענה תומך למשפחות

4.

טיפוח מנהיגות של צעירים ובוגרים עם מוגבלות

3.

יצירת מעטפת תומכת וייחודית לילדי החינוך המשלב ולילדי החינוך המיוחד

2.

מתן הזדמנויות להתנסות במגוון כישורי חיים

1.

קידום מסגרת חברתית וחינוכית מהנה ומשמעותית

10.

ביסוס איתנות פיננסית ארגונית

9.

להגיע לכלל חלקי החברה הישראלית

8.

בניית שיתופי פעולה בין-מגזריים לקידום חזון העמותה

7.

קידום ופיתוח שירותי המשך

6.

קידום מפגש שוויוני ובגובה העיניים בין צעירים עם וללא מוגבלות

bottom of page