ידיים שלובות

בעלי התפקידים

חברי הועד המנהל

ד״ר פנינה שוורץ - שור  - יו״ר

אורן גולן - גזבר וחבר ועד

אלישע טל - חבר ועד

גילי פנחסי - חבר ועד

ד"ר לירון תלמי - חברת ועד

אביב אבירם - חבר ועד

ד״ר אילון שני  - חבר ועד

בלה אברהמס - חברת ועד

דני וונש - חבר ועד

עמוס רם - חבר ועד

אילנה היוז-שריג - חברת ועד

מחמוד אלאמור - חבר ועד

יועצים מתנדבים

רו״ח נחמיה שמענוביץ - רו״ח העמותה

בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון - מבקר פנים 

רו״ח רחלי פלג-לאור - ביקורת פנים

עו״ד גדי גראוס ומשרד שיבולת בע"מ - ייעוץ משפטי

חבר הנאמנים

עמי אבן

גיא רוזן

טובית שלומי

עו"ד גדי גראוס

רון תומר

עינת דיין

סיימון לגזיאל

צבי גרסטל

מישאל זוהר

צוות מקצועי

ניצן בן-משה - מנהלת הבית הדרומי

יואב שדמי - מנהל הבית הצפוני

זהבי דביר - מנהלת הבית הירושלמי

מרואה אבו-סיאם - מנהלת בית אלאמל

סמי ג׳בארין - מנהל הבית בוואדי ערה

גילי רפפורט - מנהלת שלוחה חרדית 

הילה ינאי - מנהלת מרכז היום ״גלגל התנופה״

עמית אונגר - רכז נגישות ופורום בוגרים

יונתן קרני - מנכ״ל העמותה

אורה ביתן - סמנכלית העמותה

רותי קטנוב - מנהלת מקצועית

צוריה שליסלברג - מנהלת משרד ורכזת מילגאים

אורלי טאג - מנהלת פיתוח משאבים

יערה כהן - מנהלת כספים

עדינה ארבל - מנהלת פיתוח משאבים בחו"ל

 

הדר אפלבוים-קלוש - החוויה המתגלגלת

אביטל דוידוביץ' - מנהלת הבית בהרצליה