top of page
ידיים שלובות

בעלי תפקידים

חברי הועד המנהל

ד״ר פנינה שוורץ־שור  - יו"ר

אורן גולן - גזבר וחבר ועד

אלישע טל - חבר ועד

גילי פנחסי - חבר ועד

ד"ר לירון תלמי - חברת ועד

אביב אבירם - חבר ועד

ד״ר אילון שני  - חבר ועד

דני וונש - חבר ועד

עמוס רם - חבר ועד

אילנה היוז־שריג - חברת ועד

מחמוד אלאמור - חבר ועד

יועצים מתנדבים

רו״ח נחמיה שמענוביץ - רו"ח העמותה

בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון - מבקר פנים 

רו״ח רחלי פלג־לאור - ביקורת פנים

עו״ד גדי גראוס ומשרד שיבולת בע"מ - ייעוץ משפטי

חבר הנאמנים

סיימון לגזיאל

צבי גרסטל

מישאל זוהר

עו"ד גדי גראוס

רון תומר

עינת דיין

עמי אבן

גיא רוזן

טובית שלומי

צוות מקצועי

אורית נאמן - מנהלת הבית בהרצליה

אוראל עייש - מנהלת הבית הדרומי

יעקב שרהבני - מנהל הבית הצפוני

דניאל קריגמן - מנהלת הבית הירושלמי

 

מרווה אבו סיהאם - מנהל בית אלאמל

סמי ג׳בארין - מנהל הבית בוואדי ערה

גילי רפפורט - מנהלת שלוחה חרדית 

אביב שפיגלמן - מנכ"ל העמותה

אורה ביתן - סמנכ"לית העמותה

שירן מנטין - מנהלת משרד ורכזת מלגאים

ריטה אהרונוב - מנהלת כספים

עמית אונגר - רכז נגישות ופורום בוגרים

הדר אפלבוים־קלוש - החוויה המתגלגלת

לירון כהן - מנהלת מרכז היום ״גלגל התנופה״

מסמכי העמותה

מסמכי העמותה

אישור ניהול תקין 2025

אישור ניהול ספרים 2024

אישור ניהול תקין 2024

דוח מילולי 2022

אישור ניכוי מס במקור 2024

אישור פטור ממס לתרומה – סעיף 46א

תעודת רישום עמותה + שינוי שם

דוח כספי 2022

bottom of page