top of page
ידיים שלובות

בעלי התפקידים

חברי הועד המנהל

ד״ר פנינה שוורץ־שור  - יו"ר

אורן גולן - גזבר וחבר ועד

אלישע טל - חבר ועד

גילי פנחסי - חבר ועד

ד"ר לירון תלמי - חברת ועד

אביב אבירם - חבר ועד

ד״ר אילון שני  - חבר ועד

דני וונש - חבר ועד

עמוס רם - חבר ועד

אילנה היוז־שריג - חברת ועד

מחמוד אלאמור - חבר ועד

יועצים מתנדבים

רו״ח נחמיה שמענוביץ - רו"ח העמותה

בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון - מבקר פנים 

רו״ח רחלי פלג־לאור - ביקורת פנים

עו״ד גדי גראוס ומשרד שיבולת בע"מ - ייעוץ משפטי

חבר הנאמנים

סיימון לגזיאל

צבי גרסטל

מישאל זוהר

עו"ד גדי גראוס

רון תומר

עינת דיין

עמי אבן

גיא רוזן

טובית שלומי

צוות מקצועי

אורית נאמן - מנהלת הבית בהרצליה

אוראל עייש - מנהלת הבית הדרומי

יעקב שרהבני - מנהל הבית הצפוני

דניאל קריגמן - מנהלת הבית הירושלמי

ג׳אבר אבו קיעאן - מנהל בית אלאמל

סמי ג׳בארין - מנהל הבית בוואדי ערה

גילי רפפורט - מנהלת שלוחה חרדית 

אביב שפיגלמן - מנכ"ל העמותה

אורה ביתן - סמנכ"לית העמותה

שירן מנטין - מנהלת משרד ורכזת מלגאים

גלית שביט־אהרונוביץ - מנהלת פיתוח משאבים

ריטה אהרונוב - מנהלת כספים

עמית אונגר - רכז נגישות ופורום בוגרים

הדר אפלבוים־קלוש - החוויה המתגלגלת

לירון כהן - מנהלת מרכז היום ״גלגל התנופה״

מסמכי העמותה
bottom of page