top of page
a group of people sitting in wheelchairs in a park, having a picnic

התנדבות וסיוע

אודות ההתנדבות

היות והחניכים זקוקים לעזרה פיזית רבה, משתתפים בכל קבוצה מספר מדריכים השווה למספר החניכים, מערך ההדרכה מופעל כולו על ידי מדריכים מתנדבים שמהווים את חוט השדרה של הפרויקט.
 
כ־450 מדריכים מתנדבים מגיעים ממקומות שונים בארץ, רובם סטודנטים מתחומים שונים כהנדסה, כלכלה, פסיכולוגיה, רפואה ומחשבים. המתנדבים משקיעים כ־160,000 שעות התנדבות בכל שנה בית הגלגלים.
 
העבודה המשותפת של המדריכים והחניכים ב־״בית הגלגלים״ עיצבה קהילה תומכת ומעשירה בה יש מקום שווה לנכה לצד הבריא, לדתי לצד החילוני ולערבי לצד היהודי.
 
מתנדבי בית הגלגלים מתחייבים למינימום שנתיים של התנדבות הנמשכות בדרך כלל הרבה מעבר לכך. זוהי יחידת העילית של בית הגלגלים.
 
בשנים האחרונות קיימת מגמה של צירוף בוגרי הפרויקט כמדריכים בקבוצות הצעירות.
 
למעונינים להתנדב, ניתן לפנות לפי הבית הרלוונטי:

הבית בהרצליה
הבית הירושלמי
הבית בוואדי ערה
מרכז היום בהרצליה - "גלגל תנופה״

סיוע שווה בכסף

אפשר לעזור לפעילות שלנו באופן משמעותי לא רק בתרומה או בהתנדבות בפעילות.

אנו זקוקים לטובת הפעילות לשירותים מקצועיים בתחומים מגוונים כגון:

מעצבים גרפיים, אנשי תחזוקה, שירותי הסעות, מוצרי מזון ועוד.

 

לפרטים נוספים בטלפון ‎09-9557999 או במייל info@beitgalgalim.org.il

bottom of page