top of page

אירועים

בית הגלגלים מקיים במהלך כל השנה פעילויות רבות. 
מעבר לכך יתקיימו מספר ארועים נוספים ומיוחדים אשר בעזרתם אנו מצליחים לממש את חלומם של מאות ילדים.  אנו מזמינים אתכם להצטרף להגשמת החלומות. 

bottom of page