top of page

מחנות קיץ 2020

בעיצומו של הגל השני של מגיפת הקורונה יצאנו בבית הגלגלים לפעילות מחנות קיץ בכל הארץ. בצורה בטוחה ומהנה.

הנה העיתון שבו העלנו את כל הזכרונות והחוויות מהקיץ הבלתי נשכח הזה:

bottom of page