top of page

תקנון תרומה באשראי

  1. התורם יקבל קבלת תרומה למייל בסמוך למועד ביצוע התרומה.

  2. ביטול תרומה תוך חודש ללא דמי ביטול כלל.

  3. לא נעביר את פרטי התורמים לצד ג'.

bottom of page