תקנון תרומה באשראי

  1. התורם יקבל קבלת תרומה למייל בסמוך למועד ביצוע התרומה.

  2. ביטול תרומה תוך חודש ללא דמי ביטול כלל.

  3. לא נעביר את פרטי התורמים לצד ג'.